Vítáme Vás na tomto webu, kde pod značkou „Wallachia quilt“ představujeme nástěnné textilní quilty s valašským koloritem. Je to folk art vytvářen v barvách valašského lidového kroje tedy v kombinaci modré, červené a bílé, přičemž nosným prvkem je ručně vyrobený modrotisk. Úcta a respekt k tradičním hodnotám nás vedou k tomu, abychom modernější formou dál předávali poselství folklóru, který je na Valašsku stále živý. Hezky se bavte a chcete-li se na něco pozeptat, tak pište. Rádi odpovíme.

Věra a Ctibor Skočkovi

 
 
 

Welcome! This is our web with a mark „Wallachia quilt“, where we want to introduce you quilt wallhangings in a Wallachia folk style. This folk art is created in colours typical for Wallachia folk costumes, which means blue, red and white, and the key point in used material is a handmade cotton blueprint. Our deep respect and devotion for traditional value of the style lead us to carry the torch of folk, which is still a rich part of our lives in the region. Enjoy !!

 Vera  and Ctibor  Skocek