První společný quilt

                                                                  

                                                       

                                                        Maskot Mirel - meditace        

                                                           540 x 980 mm,  rok 2008

 

Až doposud si navrhovala a šila jednotlivé quilty Věrka sama. Ale jednou, kdoví proč, snad náhoda tomu chtěla, že jsme se rozhodli, že to zkusíme spolu. Psal se rok 2008. Fotil jsem v tu dobu na různých akcích čarodějky. Ty, které tady ukazuji byly foceny na Hukvaldech. Věrka jezdila se mnou, náramně jsme se bavili a tak přišla myšlenka. Pojďmě spolu zkusit společný quilt.

 

                     

                                                      

Udělat quilt čarodějky nebo spíš kouzelnice, která bude držet nad jejím šitím ochrannou ruku. Vše bylo dohodnuto, vytvořil se návrh a mohlo se  začít se šitím.  Jak se ale ukázalo, bylo to naposledy, kde mezi námi panovala shoda. Quilt, který měl vznikat rukou společnou pojednou dostával trhliny. Docházelo k nesčetným protichůdných názorům na postup provedení, jaké stehy použít, zda to či ono lze ušít nebo zda to nejde. Bylo to neskonalé střetávání našich pohledů na věc a vše postupovalo pomalu a těžce. V jednu chvíli to už vypadalo, že tenhle quilt nebude nikdy dokončen.  Spolupráce se stále zadrhávala a ukazovalo se, že je naprosto nereálná. Věrku šití nebavilo a já jsem se dokonce vyjádřil, že to došiji sám, i když jsem v životě neměl jehlu v ruce. Samozřejmě, že to bylo spíše takové gesto než reálná skutečnost. Komunikace nadále vázla a na quiltu  se nepostoupilo ani o píď. Jenže společné večeře bylo záhodno stravovat v klidu a ne v bojových postaveních jedné či druhé strany. A tak nezbylo než v téhle situaci dál nepokračovat. Quilt se odložil, Věrka si šila svoje věci a já si fotil. Oba jsme se tak nějak relaxovali na věcech, které nám byly blízké a do kterých nám nikdo nekecal. Kdoví po jakých cestičkách jsme tou dobou každý procházel, ale po čase se to v nás zase zlomilo a rozhodli jsme se zkusit pokračovat. Ukázalo se, že pauza oběma prospěla. Pojednou se vzájemné náhledy víc a víc slaďovaly, společná práce začala mít smysl a quilt byl posléze  přece jen dokončen, i když to trvalo. Byla to věru těžká zkouška spolupráce, trápili jsme se s ním snad třičtvrtě roku, ale pohledem času můžeme říct, že možná právě proto, že bylo kolem jeho tvorby tolik rozdílnosti, stal se nakonec symbolem našeho společného snažení. Quilt Mirel je dnes maskotem naší společné tvorby. Drží ochranu nejen nad námi, ale i nad všemi novými quilty. Její rudý kámen ji září na hrudi a pokaždé, když některý z quiltů jde na výstavu nebo na soutěž je proveden rituál, který jej doprovází na cestu.

                               

 

Nevíme proč muselo dojít k tak vyhraněné zkoušce naší vzájemné spolupráce, ale důležité je, že ten zlom nastal, a teď nám quilty přinášejí zábavu a potěšení. A všude nás doprovází naše Mirel a její kouzlo. Díky vesmíru, rudému kameni a runám nám otevírá cestu k umělecké tvorbě, spolupráci, porozumění a souzvučných pohledů na svět quiltu, které vznikají pod jejím dohledem.

 

       

     Vesmírná kometa                                   Runy                                                 Rudý kámen                     

Jen tak pro zajímavost podle germánských pověstí přinesl lidem runy bůh Odin, když devět dní a nocí visel na ohromném jasanu světa, Yggdrasilu. V dnešní době se předpokládá, že se runy vyvinuly ze severoetruských abeced v podhůří Alp a pak se rozšířily do Anglie, Irska a Skandinávie. Toto písmo se nazývá Futhark. První runové nápisy jsou asi z roku 150 po Kr, a runová abeceda byla převážně nahrazena latinkou, v souvislosti s přijímáním křesťanství.

Runám byl přikládán velký náboženský a magický význam. Runové nápisy se vyskytují na náhrobních kamenech a na pochvách mečů. Pro magické účely měl každý znak svůj vlastní význam. My jsme použili následující.

Ansuz je runa moudrých rozhodnutí, úspěchu, dává popud k tvořivé práci, k inspiraci. Symbolizuje vědění (hlavně magické) a vypovídá o síle osobnosti a schopnosti přesvědčit okolí.

Gebo je runa dobrých partnerských vztahů a přátelství. Je aktem  velkorysosti duše, posílá pomoc v nesnázích, či naopak nás k ní vybízí. Je velmi pozitivní, její poselství je dar, úspěch, pohostinství, velkorysost a blahobyt.

Sowulo (Slunce) je záchranou, vítězství řádu nad chaosem. Přináší úspěch a naději na dosažení cíle, podporuje naše úsilí, dává energii vítězství. Tato runa je jedna z nejpozitivnějších run vůbec.

Dnes máme tento quilt umístěn na schodišti v domku. Každodenně chodíme kolem něj do pracovny, takže Mirel má o nás přehled co se u nás děje.  A my si můžeme jen přát, aby náš maskot nás i nadále doprovázel při další cestě patchworkem.